B2C Protect

Dek nu ook de betalingsrisico’s op uw particuliere klanten af!

Zekerheid van betaling,
in slechts enkele muisklikken!

Regelmatig wordt u geconfronteerd met particulieren die een bepaalde betalingstermijn bij u vragen, ze willen ook op factuur kunnen betalen. B2C Protect biedt u nu de kans dit toe te staan, zonder risico’s!

B2C Protect
in het kort

1. Controle debiteur

Per particulier bezorgt u ons via deze portal een aanvraag. Enkele basisgegevens en de totale projectwaarde zijn voldoende.

2. Goedkeuring

Binnen de kortste keren krijgt u van ons de beslissing, zo kunt u met een gerust gemoed producten leveren of een project lanceren. Bij een negatief antwoord weet u dat de particulier mogelijk niet kredietwaardig is.

3. Uitbetaling

Factuur niet betaald op vervaldag? U kunt nu op ons rekenen om het factuur te innen, maximaal 105 dagen na de vervaldag betalen wij u een forfaitaire schadevergoeding.

Download

Productfiche

Hier treft u de eerste praktische informatie en de voordelen van B2C Protect.

  Download

Technische fiche

Een overzicht van de belangrijkste poliskenmerken van B2C Protect.

  Download

Praktische Gids

Een gids om u bij te staan in het dagelijks beheer van uw polis.

  Download
 
 

Contact

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Avenue Prince de Liège 74-78
5100 Namur

Tel:
+32 81 32 42 11
Fax:
+32 81 32 43 01
Email:
info.be@atradius.com
Jan van Gentstraat 1
2000 Antwerp
Tel:
+32 3 202 47 47
Fax:
+32 3 226 50 66
Email:
belgium@atradius.com
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.